Badania kliniczne

Badanie CA209-227

Niedrobnokomórkowy Rak Płuc

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne 3 fazy porównujące leczenie Nivolumabem lub Nivolumabem w połączeniu z Ipilimumabem z dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne platyny u pacjentów dotychczas nieleczonych chemioterapią w IV stopniu zaawansowania lub z nawrotem niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) (CA209-227)

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Oddział Chemioterapii
Regionalny Ośrodek Onkologiczny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łodź

48792206646

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 31/32
80-219 Gdańsk

48583452069

Oddział Onkologii i Radioterapii
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia 

48587260156

Ambulatorium Chemioterapii
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

48523743109

Centrum Onkologii-Instytyt

im. M.Skłodowskiej-Curie O. w Gliwicach
ul.Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

48322788805

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii - Instytut

im. Marii Skłodowskiej Curie
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

48225463066

 

Badanie CA209-274

Rak uroterialny pecherza moczowego

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy, porównujące leczenie adiuwantowe niwolumabem z placebo, u chorych z inwazyjnym rakiem urotelialnym wysokiego ryzyka (CA209-274)

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Klinika Onkologii i Radioterapii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

48583492257

Oddział Chemioterapii
Regionalny Osrodek Onkologiczny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łodź

48792206646

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

48660442252

 

Badanie CA209-451

Niedrobnokomórkowy Rak Płuc

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, badanie 3 fazy porównujące skuteczność Nivolumabu, Nivolumabu w połączeniu z Ipilimumabem lub placebo w leczeniu podtrzymującym u pacjentów w zaawansowanym stadium drobnokomórkowego raka płuc (DRP) po zakończeniu chemioterapii pierwszego rzutu pochodnymi platyny (CA209-451)

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 31/32
80-219 Gdańsk

48583452069

Oddział Onkologii i Radioterapii
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia 

48587260156

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii - Instytut

im. Marii Sklodowskiej Curie
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

48225463066

 

Badanie CA209-498

Glejak

Randomizowane, otwarte badanie kliniczne 3 fazy, porównujące leczenie niwolumabem i temozolomidem, podawanymi w skojarzeniu z radioterapią dorosłym pacjentom z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym bez metylacji promotora genu MGMT (metylotransferaza DNA O-6 metyloguaniny w komórkach guza) (CA209-498)

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Klinika Onkologii i Radioterapii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

48583492257

 

Badanie CA209-548

Glejak

Randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie kliniczne 2 fazy, porównujące leczenie temozolomidem i radioterapią podawaną w skojarzeniu z niwolumabem  albo placebo dorosłym pacjentom z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym z metylacją promotora genu MGMT (metylotransferaza DNA O-6 metyloguaniny w komórkach guza). (CA209-548)

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Klinika Onkologii i Radioterapii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

48583492257

 

Badanie CA209-511

Czerniak

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy IIIb/IV porównujące terapię niwolumabem 3mg/kgw połączeniu z ipilimumabem 1mg/kg z niwolumabem 1mg/kg w połączeniu z ipilimumabem 3mg/kg u pacjentów z nieleczonym wcześniej, nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem. (CA209-511)

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Klinika Onkologii i Radioterapii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

48583492257

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Centrum Onkologii - Instytut

im. Marii Sklodowskiej Curie
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

48225462172

Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych
Centrum Onkologii– Instytut

im. Marii Skłodowskiej – Curie

Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków

48126348352

 

Badanie CA209-577

Rak przełyku

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne III fazy porównujące leczenie adjuwantowe niwolumabem z placebo u chorych po resekcji raka przełyku lub raka połączenia przełykowo-żołądkowego. (CA209-577)

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Centrum Onkologii-Inst.Im.M.Sklodowskiej-Curie O. w Gliwicach
ul.Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

 

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej
Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Sklodowskiej Curie
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

 

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej I Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej                                                   
Krakowski Szpital Specjalistyczny Im.Jana Pawla II
ul. Pradnicka 80
31-202 Kraków

 

Oddziale Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

 

II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  w Lublinie
ul. Staszica 16
20-081 Lublin

 

 

Badanie CA209-651

Rak głowy i szyi

Otwarte, randomizowane, dwuramienne badanie kliniczne III fazy porównujące niwolumab podawany w skojarzeniu z ipilimumabem ze schematem z badania EXTREME (cetuksymab + cisplatyna/karboplatyna + fluorouracyl) w leczeniu pierwszej linii chorych na nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (SCCHN)

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Klinika Onkologii i Radioterapii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dembinki 7
80-211 Gdańsk

583452242

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi
Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Sklodowskiej Curie
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

225462997

Ambulatorium Chemioterapii
Centrum Onkologii im. prof. F. Lukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

 

 

Badanie CA204-125

Szpiczak

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne 2 fazy oceniające leczenie pomalidomidem/deksametazonem z lub bez elotuzumabu w nawrotowym i opornym szpiczaku mnogim.

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Oddział Hematologiczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich
ul. Karola Miarki 40
41-500 Chorzów

48323499751

Oddział Hematologii i Transplantologii
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Miarcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań

48618549571

Oddział Hematologiczny
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. J. z Dukli
Ul. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin

 

 

Badanie IM140-103

Małopłytkowość

Otwarte, adaptacyjne badanie dawek wzrastających, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność BMS-986004 u osób dorosłych z pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP)

Miejsce prowadzenia Badania

Numer kontaktowy

Specjalistyczny Gabinet Lekarski
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin

48502038268

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Oddział Hematologiczny
ul. Karola Miarki 40
41-500 Chorzów

48323499751

MTZ Clinical Research Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

225725959

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem