Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Formularz został wysłany.

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, przy ul. Roentgena 5.

Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok). Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). W przypadku przesyłanych wiadomością związanych z realizacją umowy lub ofertami przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B RODO. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację ani także profilowane. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio zabezpieczone.

 

Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego ze stosowaniem produktu leczniczego należy zgłaszać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa,
tel: (22) 49 21 301,
faks: (22) 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem